Chỉ một biến cố quan trọng nào đó xuất phát từ bên ngoài mới có khả năng rút ngắn khoảng thời gian chờ đợi

Chỉ một biến cố quan trọng nào đó xuất phát từ bên ngoài mới có khả năng rút ngắn khoảng thời gian chờ đợi. Về lý thuyết, với chiếc đèn ba cực của De Forest năm 1906, người ta đã có thể tạo ra máy phát thanh gần như ngay lập tức. Nhưng trên thực tế, có lẽ phải đến cuối thập niên 1930, máy phát thanh mới xuất hiện trên thị trường do có sự can thiệp của Chiến tranh Thế giới thứ Nhất. Do nhu cầu liên lạc cao trong thời chiến, các chính phủ, đặc biệt là chính phủ Mỹ, rất mong muốn phát triển một cơ cấu truyền âm không dây nào đó. Điện thoại dây không đáng tin cậy trong khi điện báo không dây bị hạn chế ở những dấu chấm và dấu gạch. Nhờ thế máy phát thanh mới sớm xuất hiện trên thị trường vào thập niên 1920, chỉ mười lăm năm sau khi nền tảng kiến thức của nó được khai phá.

du-hoc-singapore-thac-si-quan-tri-kinh-doanh-tai-psb-2_0 (1)

Chỉ một biến cố quan trọng nào đó xuất phát từ bên ngoài mới có khả năng rút ngắn khoảng thời gian chờ đợi

Tương tự, nếu không vì Chiến tranh Thế giới thứ Hai, có thể phải đến thập niên 1950 thuốc kháng sinh mới được phổ biến rộng rãi. Alexander Fleming tìm ra sâu bệnh diệt khuẩn – chính là kháng sinh – giữa thập niên 1920. Howard Florey, một nhà hóa sinh người Anh, bắt đầu làm việc với kháng sinh mười năm sau đó. Khi Chiến tranh Thế giới thứ Hai nổ ra, chính phủ Anh cảm thấy cần một loại thuốc chống nhiễm trùng thật hiệu quả nên mới thúc đẩy nghiên cứu của Florey. Florey được quyền sử dụng binh lính Anh làm thí nghiệm. Và có lẽ cả máy vi tính cũng sẽ phải chờ đến khi các nhà vật lý học ở Bell Labs phát hiện ra bóng bán dẫn năm 1947 nếu Chiến tranh Thế giới thứ Hai không can thiệp và khiến chính phủ Mỹ ám ảnh với công cuộc nghiên cứu máy vi tính. Người Mỹ đã đầu tư rất nhiều nhân lực và tiền bạc trong vụ này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *