Thời gian chờ đợi quá lâu của đổi mới dựa trên kiến thức không giới hạn trong khuôn khổ khoa học

Thời gian chờ đợi quá lâu của đổi mới dựa trên kiến thức không giới hạn trong khuôn khổ khoa học hay công nghệ. Điều này cũng đúng với việc đổi mới dựa trên kiến thức ngoài khoa học, và công nghệ.

Saint-Simon phát triển lý thuyết ngân hàng khởi nghiệp ngay sau các cuộc chiến tranh Napoleon với mục đích rót vốn để kích thích tăng trưởng kinh tế. Trước đó, ngân hàng đơn giản chỉ là người cho vay dựa trên vật thế chấp không hơn không kém. Ngân hàng của Saint-Simon đặt trọng tâm vào “đầu tư”, tức là, tạo ra những cơ cấu sinh của cải vật chất mới. Saint-Simon có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trong thời đại của ông. Sau khi ông mất năm 1826, một nhóm người sùng bái Saint-Simon tiếp tục phát triển lý thuyết ngân hàng khởi nghiệp xung quanh những ý tưởng ông để lại. Thế nhưng phải đến năm 1852, anh em Jacob và Issac Pereire, hai học trò của Saint-Simon, mới thành lập ngân hàng khởi nghiệp đầu tiên mang tên Crédit Mobilier, mở đường cho tư bản tài chính.

 

Business sale

Thời gian chờ đợi quá lâu của đổi mới dựa trên kiến thức không giới hạn trong khuôn khổ khoa học

Ngay sau Chiến tranh Thế giới thứ Nhất, chúng ta đã có trong tay rất nhiều nguyên tố then chốt cho bộ môn quản lý. Năm 1923, Herbert Hoover, không lâu sau đó trở thành Tổng thống Mỹ, và Thomas Masaryk, tổng thống Czech-Slovakia, triệu tập phiên họp Hội nghị Quản lý Quốc tế (International Management Congress) đầu tiên ở Prague. Cũng tại thời điểm này, một vài tập đoàn lớn, đặc biệt là DuPont và General Motors ở Mỹ, bắt đầu tiến hành tái tổ chức nội bộ dựa trên những khái niệm quản lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *