Trang trí phòng khách – P1

 

A. bể cá cảnh
“Kinh dịch” đã nói rõ : “Nhuận vạn vật không gì bằng nước”, bể cá cảnh trong phòng khách không thể tách rời khỏi nước, cho nên, về mặt phong thủy, bể cá đồng nghĩa với thủy. Bể cá cảnh ngoài giá trị thưởng thức ra, về mặt phong thủy, còn có công hiệu tiếp khí hóa hung… Cá và nước cộng sinh, khiến cho phòng khách giàu sinh khí và có tác dụng tích cực, đối với phong thủy. Vì thế, những điều nên và kỵ của bể cá tương tự như của nước. Hai cái đại đồng mà tiểu biệt.
Những người mà giờ, ngày, tháng, năm sinh của mình khuyết thủy thì đặt bể cá cảnh trong phòng khách sẽ có lợi cho vận trình. Còn những người mà giờ, ngày, tháng, năm sinh kỵ thủy thì không nên nuôi cá cảnh trong phòng khách.

Trang trí phòng khách - P1 1

Nếu không biết sinh thần bát tự (8 chữ về giờ, ngày, tháng, năm sinh) của mình phải chăng cũng có thể nuôi cá cảnh? Cách tốt nhất là chiêm nghiệm cuộc đời đã qua của mình.
Nếu trước đây trong nhà nuôi cá mà gia vận hưng thịnh thì cần tiếp tục nuôi, dù khi chuyển đến nhà mới cũng không nên gián đoạn. Nhưng nếu trước đây trong nhà có nuôi cá mà gia đình bất an, thì nên chấm dứt ngay, thậm chí ngay cả những cái có liên quan đến nước như “vòng phong thủy” cũng không trưng bày trong phòng khách.

Khi đặt bể cá cảnh trong phòng khách, cần chú ý những điểm sau: Bể cá cảnh không nên quá lớn vì bể cá quá lớn sẽ chứa nước quá nhiều, nước nhiều sẽ có họa tràn nước do không có kè đập. Từ góc độ phong thủy, nước cô” nhiên là quan trọng nhưng quá nhiều và quá sâu cũng là bất nghi. Nếu đặt bể cá ở trên tầm mắt khi đứng thì là quá cao. Vì thế, bể cá trong phòng khách không thể quá lớn, quá cao, nhâ”t là đôi với những phòng khách có diện tích không lớn.
Bể cá cảnh không nên đặt ở vị trí tốt (cát vị): bâ”t cứ ngôi nhà nào cũng đều không thể thập toàn thập mỹ, dùng bể cá để hóa giải ngoại sát là một biện pháp khôn khéo. Trong phong thủy có câu “bạt thủy nhập linh đường”, “linh đường” là chỉ vị trí phương vị suy cơ thất vận, ý của nó là dẫn nước vào phương vị thất vận đó sẽ có thể chuyển họa thành cát, gặp hung hóa lành. Vì thế, bể cá nên đặt ở hướng hung, không đặt ở hướng cát.

Bể cá cảnh nhất thiết không được đặt sau lưng salon: Ở góc độ phong thủy, lấy nước làm núi dựa sau lưng là không thỏa đáng, bởi vì tính chất của nước là vô thường, lấy nước làm núi dựa thì không thể nào ổn định. Vì thế, đặt bể cá cảnh phía sau salon, nơi mà mọi người trong gia đình hay ngồi, thì sẽ không có núi mà dựa, ảnh hưởng đến sự an định của trạch vận. Còn nếu đặt bể cá ở bên cạnh salon thì không trở ngại gì lắm đối với phong thủy phòng khách.

Bể cá không được tương xung với bếp lò: Bể cá nhiều nước, còn bếp lò trong nhà bếp thuộc hỏa, vì thủy hỏa tương xung, nên, nếu bể cá trong phòng khách và bếp lò trong nhà bếp hình thành một đường thẳng, thì đã phạm vào điều kỵ về thủy hỏa tương xung. Bể cá tương xung với bếp lò sẽ có hại đến sức khỏe của người trong nhà, nguyên nhân là, thủy hỏa tương xung, thủy khắc hỏa, phía bị hại là bếp lò, mà bếp lò là nơi nâu ăn, vì thế bị hại. Ngoài ra, bệ thờ thần cũng là cái thuộc hỏa, nên không đặt bể cá thẳng hàng với bệ thờ thần, tương xung.

Bể cá cảnh nhất thiết không đặt dưới Tài thần: Tục ngữ có câu: “Tài quy tài vị”, cho nên tài thần Phúc, Lộc, Thọ phải đặt ở tài vị đương vượng, thế mới là thêu hoa trên gấm. Nếu đặt tài thần trên bể cá thì là sai lầm lớn. Bể cá phải đặt ở hướng hung, nếu đặt tài thần gần bể cá thì hóa ra mâu thuẫn với nguyên tắc “tài quy tài vị”. Còn đặt tài thần trên bể cá thì phạm vào điều kỵ “chính thần hạ thủy” của phong thủy, sẽ có họa phá sản. Sô” lượng cá nuôi phải phù hợp với ngũ hành của gia chủ: Trong bể cá nuôi bao nhiêu con cá mới phù hợp với phong thủy? Chủ yếu căn cứ vào ngũ hành mệnh quái của gia chủ mà định.